Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

JavaScript : Операції та оператори (арифметичні, порівняння, присвоєння)

Арифметичні оператори

Стандартні оператори:

- додавання (+)

- віднімання (-)

- множення (*)

- ділення (/)

Працюють стандартно як і всюди. Усі операції виконуються як в числах із плаваючою крапкою.

Додавання (+) при роботі із стрічковими даними також виступає як оператор конкатенації (об'єднує в загальний текст)

Особливістю для JS є наявність безкінечності (Infinity) яку можна отримати при розрахунках. Наприклад:

24 / 0 = Infinity

24 / -0 = -Infinity

+ (Унарний плюс)

Як і будь який інший арифметичний оператор здійснює перетворення тексту на число, тому використовується для неявного перетворення стрічки в число.

var x = +'48';

Якщо текст не можна перетворити в число, то змінна x = NaN

- (Унарний мінус)

Змінює знак значення на протилежний

var x = -'-48'; // = 48

++ (Інкремент)

Збільшує значення змінної на одиницю.

Збільшує значення змінної на одиницю.

var x=5;
var y = x++;

Результатом буде x=6, y=5, тому що при виконанні з початку y приймає значення x, а потім іде збільшення x на одиницю.

Якщо ж нам потрібно, щоб y приймав вже збільшене x, тоді достатньо перемістити інкремент наперед x

var x=5;
var y = ++x;

Обидва значення будуть рівні 6-ти

-- (Декремент)

Усе аналогічно інкременту, але віднімає одиницю від значення.

% (остача)

Повертає залишок після ділення одного числа на інше. Вихідне значення буде отримувати знак від першого числа.

9 % 3 = 0
9 % 4 = 1
-9 % 4 = -1

Оператори порівняння

Розглянемо оператори порівняння на прикладах де наше var x = 24

ОператорОписПриклад
==рівнеx == 18 //false
x == '24' //true
!=не рівнеx != '18' //true
x != 24 //false
>більшеx > 18 //true
x > '24' //false
<меншеx < '18' //false
x < 24 //true
===Строга рівність (значення і тип однакові)x === '24' //false
x === 24 //true
!==Строга не рівність (значення, або тип різні)x !== '24' //true
x !== 24 //false
>=більше рівнеx >= 18 //true
x >= 24 //true
<=менше рівнеx <= 18 //true
x <= 24 //true

Особливості порівнянь

Як можна зауважити із наведеної таблички, в JS можна порівнювати значення як числові так і текстові (регістр літер має значення).

Якщо виконуються не строгі порівняння то відбувається автоматичне приведення типів значень, для порівняння.

Цікаві приклади порівняння:

+0 === -0 //true

NaN == NaN //false, NaN === NaN //false

Null == Undefined //true, Null === Undefined //false

змінні (об'єкти) строго рівні лише тоді, якщо посилаються на один і той же об'єкт


Оператори присвоєння

Як Ви вже бачили, присвоєння значення змінній відбувається через знак "=", але ще є різні модифікації (скорочення) для присвоєння значень:

Скорочена формаЗвичайна форма
x += yx = x + y
x -= yx = x - y
x *= yx = x * y
x /= yx = x / y
x %= yx = x % y

view887like0dislike0 avatard_l4w clock 2017-03-01 04:19

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com