Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

VBA : Діаграма карти України в Excel

При роботі з даними дуже часто постає необхідність в їх візуальному представленні, одним із способів представлення є нанесення даних на карту країни. Тож розглянемо як в Excel можна створити власну діаграму із довільною картою (на прикладі будемо розглядати карту України) та модулі для її управління.

Як результат отримаємо наступну карту:

карта України

Створення діаграми

Примітка: Для початку роботи необхідно буде мати зображення, карти, яку вам потрібно відтворити на діаграмі

Створюємо пусту діаграму і відкриваємо Формат області діаграми (в меню правої клавіші миші) і в розділі Заливка вибрати Зображення або текстура і вставити зображення вашої карти.

Наступним кроком будемо створювати фігури які будуть відповідати за кожну окрему область, даний крок буде найбільш часозатратний.

Для створення подібного роду фігур підходить Мальована крива вибрати її можна за шляхом ВСТАВЛЕННЯ/Фігури/Лінії.

карта України

Після створення об'єкту використовуємо Редагувати фігуру (блок 1 на мал. вище) та вибираємо Змінити точки, дозволяє більш точно розставити усі точки полілінії, щоб більш точно відтворити контури карти.

Далі замінюємо ім'я Полілінія№ (блок 2) на назву області за якою пізніше будемо звертатись до об'єкту, а також вона буде виводити при наведенні на об'єкт.

Також в властивостях фігури необхідно, щоб була виставлена властивість Змінювати розміри разом із діаграмою (блок 3) інакше об'єкти почнуть накладатись, або будуть розкидані по діаграмі при масштабуванні.

І таким чином вимальовуємо повністю всю карту із областей.

Позначки обласних центрів наносимо на карту за тими ж принципами.


Модуль управління

Для функціоналу діаграми буде забезпечено:
 1. Кольорова гама із 8 кольорів (White; Red; Fuchsia; Cyan; Green; Yellow; Blue; Black)
 2. Вибір кольору, для визначення градієнта від білого до обраного та заливки ним потрібної області
 3. Вибір кольору, для заливки межі областей та позначок обласного центру
 4. Вибір діапазону із назвами областей
 5. Вибір діапазону даних (за якими буде здійснюватись розподіл)
 6. Вибір діапазону підписів (які будуть додані до назви обласного центру)
 7. Вибір значення з якого починати розрахунок розподілу від 0, або від мінімального значення в діапазоні
 8. Вибір кількості груп на які необхідно ділити діапазон (вплине на відтінки кольорів при заливці)
 9. Вибір відображення позначок обласних центрів
 10. Вибір відображення підписів до позначок обласних центрів

Для зберігання властивостей діаграми буде використано додатковий аркуш (MapProperties), який буде прихований за замовчуванням

Для опрацювання властивостей використаємо Клас який буде їх об'єднувати, а також модуль аркуша де безпосередньо знаходиться діаграма

Модуль Класу

Змінні та константи:

Public viewCityPoint As Boolean
Public viewCityName As Boolean
Public colors As String
Public colorGrad As String
Public colorLine As String
Public groupCount As Integer
Public groupStartPosZero As Boolean
Public myTitleDataRange As Range
Public myDataRange As Range
Public myTitleDataRangeText As String
Public myDataRangeText As String
Public myTitleRange As Range
Public myTitleRangeText As String
Public curColorPaint As Integer
Public curSheet As String
Const diagram As String = "UkraineMap"
Const sheet As String = "MapProperties"

Властивості на отримання даних:

Public Property Get SheetName() As String
  SheetName = sheet
End Property
Public Property Get diagramName() As String
  diagramName = diagram
End Property
Public Property Get colorsList() As String
  colorsList = "White;Red;Fuchsia;Cyan;Green;Yellow;Blue;Black"
End Property
Public Property Get oblastList() As String
  oblastList = "Львівська,Волинська,Рівненська,Тернопільська,Івано-Франківська,Закарпатська,Чернівецька,Хмельницька,Вінницька,Житомирська,Київська,Одеська,Миколаївська,Херсонська,АР Крим,Чернігівська,Сумська,Харківська,Полтавська,Черкаська,Кіровоградська,Дніпропетровська,Запорізька,Донецька,Луганська"
End Property
Public Property Get cityList() As String
  cityList = "Львів,Луцьк,Рівне,Тернопіль,Івано-Франківськ,Ужгород,Чернівці,Хмельницьк,Вінниця,Житомир,Київ,Одеса,Миколаїв,Херсон,Сімферополь,Чернігів,Суми,Харків,Полтава,Черкаси,Кропивницький,Дніпро,Запоріжжя,Донецьк,Луганськ"
End Property 

Метод отримання даних про встановлені властивості діаграми. Якщо відсутній аркуш із потрібною інформацією створює його та наповняє значеннями за замовчуванням.

Public Sub getData()
Dim ws As Worksheet
  If checkSheetExist(sheet) Then
startPoint:
   Set Worksheet = ThisWorkbook.Sheets(sheet)
    colorGrad = Worksheet.Range("B1").Value
    colorLine = Worksheet.Range("B2").Value
    groupCount = Worksheet.Range("B3").Value
    groupStartPosZero = Worksheet.Range("B4").Value
    viewCityPoint = Worksheet.Range("B5").Value
    viewCityName = Worksheet.Range("B6").Value
    tempArr = Split(Worksheet.Range("B7").Value, "!")
      myTitleDataRangeText = Worksheet.Range("B7").Value
      Set myTitleDataRange = Sheets(tempArr(0)).Range(tempArr(1))
    tempArr = Split(Worksheet.Range("B8").Value, "!")
      myDataRangeText = Worksheet.Range("B8").Value
      Set myDataRange = Sheets(tempArr(0)).Range(tempArr(1))
    tempArr = Split(Worksheet.Range("B9").Value, "!")
      myTitleRangeText = Worksheet.Range("B9").Value
      Set myTitleRange = Sheets(tempArr(0)).Range(tempArr(1))
  Else
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count))
    ws.Name = sheet
    ws.Visible = False
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A1") = "Колір заливки"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A2") = "Колір межі"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A3") = "К-ть груп"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A4") = "Розрахунок груп з"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A5") = "Відображння позначки обл. центру"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A6") = "Відображення підписів обл. центру"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A7") = "Діапазон обл."
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A8") = "Діапазон значень"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("A9") = "Підписи значень"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B1") = "Red"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B2") = "Black"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B3") = 10
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B4") = 0
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B5") = 1
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B6") = 1
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B7") = curSheet & "!A2:A26"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B8") = curSheet & "!B2:B26"
    ThisWorkbook.Sheets(sheet).Range("B9") = curSheet & "!C2:C26"
    GoTo startPoint
  End If
End Sub 

Примітка: Якщо Вам необхідно опрацювати іншу карту то достатньо замінити переліки Областей (oblastList) та Обласних центрів (cityList), а також назву діаграми на свою в модулі класу

Метод для перевірки існування аркуша. Приймає лише один аргумент - назву аркуша який необхідно перевірити.

Public Function checkSheetExist(SheetName)
  For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
    If ThisWorkbook.Sheets(i).Name = SheetName Then checkSheetExist = True: Exit For
  Next i
End Function 

Метод, що визначає потрібний колір чи його градієнт для заливки фігур. Приймає два аргументи: color - назва потрібного кольору, та obj - назва об'єкту для якого визначається колір.

Public Function getRGB(color As String, obj As String)
  If color = "White" Then
    getRGB = RGB(255, 255, 255)
  ElseIf color = "Black" Then
    getRGB = RGB(0, 0, 0)
  ElseIf obj = "Fill" Then
    If color = "Red" Then
      getRGB = RGB(255, curColorPaint, curColorPaint)
    ElseIf color = "Green" Then
      getRGB = RGB(curColorPaint, 255, curColorPaint)
    ElseIf color = "Blue" Then
      getRGB = RGB(curColorPaint, curColorPaint, 255)
    ElseIf color = "Yellow" Then
      getRGB = RGB(255, 255, curColorPaint)
    ElseIf color = "Fuchsia" Then
      getRGB = RGB(255, curColorPaint, 255)
    ElseIf color = "Cyan" Then
      getRGB = RGB(curColorPaint, 255, 255)
    End If
  Else
    If color = "Red" Then
      getRGB = RGB(255, 0, 0)
    ElseIf color = "Green" Then
      getRGB = RGB(0, 255, 0)
    ElseIf color = "Blue" Then
      getRGB = RGB(0, 0, 255)
    ElseIf color = "Yellow" Then
      getRGB = RGB(255, 255, 0)
    ElseIf color = "Fuchsia" Then
      getRGB = RGB(255, 0, 255)
    ElseIf color = "Cyan" Then
      getRGB = RGB(0, 255, 255)
    End If
  End If
End Function 

Модуль Аркуша

Public diagramProperties As diagramProperties
Public Sub controlDiagram()
Dim cityArr() As String, oblastArr() As String, groupBound() As Double, colSum() As Variant, colTitle() As Variant
Dim myColor As Variant
  Me.Activate
  Set diagramProperties = New diagramProperties
  diagramProperties.curSheet = Me.Name
  diagramProperties.getData
  cityArr = Split(diagramProperties.cityList, ",")
  oblastArr = Split(diagramProperties.oblastList, ",")
  If diagramProperties.groupStartPosZero Then minValue = 0 Else minValue = WorksheetFunction.Min(diagramProperties.myDataRange)
  maxValue = WorksheetFunction.Max(diagramProperties.myDataRange)
  ReDim groupBound(diagramProperties.groupCount)
	
'розраховуємо діапазони значень для груп даних відповідно до заповнених властивостей та даних'
  groupBound(0) = minValue
  For i = 1 To diagramProperties.groupCount - 1
    groupBound(i) = groupBound(i - 1) + ((maxValue - minValue) / diagramProperties.groupCount)
  Next i
  groupBound(diagramProperties.groupCount) = maxValue
	
'створюємо масиви даних та їх підписи'
  ReDim colSum(UBound(cityArr)), colTitle(UBound(cityArr))
  For i = 1 To diagramProperties.myTitleDataRange.Count
    For j = 0 To UBound(cityArr)
      If diagramProperties.myTitleDataRange.Range("A" & i) = oblastArr(j) Then
        needCell = diagramProperties.myTitleRange.Range("A" & i)
        If needCell = Empty Then colTitle(j) = "" Else: colTitle(j) = needCell
        needCell = diagramProperties.myDataRange.Range("A" & i)
        If needCell = Empty Then colSum(j) = "" Else: colSum(j) = needCell: Exit For
      End If
    Next j
  Next i
	
'розпочинаємо робу із елементами діаграми'
  Set mapChart = ActiveSheet.ChartObjects(diagramProperties.diagramName)
  For i = 0 To UBound(cityArr)
    mapChart.Activate
'робота із областями'
    ActiveChart.Shapes.Range(Array(oblastArr(i))).Select
      Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)		'заливка границі області'

'визначаємо відтінок кольору яким необхідно буде замальовувати фігуру відповідно її групи'
      diagramProperties.curColorPaint = 255
      For j = 1 To UBound(groupBound)
        If colSum(i) = 0 Then Exit For
        If colSum(i) > groupBound(j - 1) And colSum(i) <= groupBound(j) Then diagramProperties.curColorPaint = 255 - (255 / diagramProperties.groupCount * (j - 1)): Exit For
      Next j
			
'робота із областями'
      myColor = diagramProperties.getRGB(diagramProperties.colorGrad, "Fill")
      If colSum(i) <> "" Then
        With Selection.ShapeRange.Fill
          .ForeColor.RGB = myColor		''заливка області
          .Solid
        End With
      Else
        With Selection.ShapeRange.Fill		''заливка решіткою чорного кольору для областей по яких відсутні дані
          .Visible = msoTrue
          .ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)
          .BackColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorBackground1
          .BackColor.TintAndShade = 0
          .BackColor.Brightness = 0
          .Patterned msoPatternDottedGrid
        End With
      End If
      Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.RGB = diagramProperties.getRGB(diagramProperties.colorLine, "Line")		'заливка межі області'
			
'робота із містами'
    If diagramProperties.viewCityPoint Then myColor = diagramProperties.getRGB(diagramProperties.colorLine, "Line")
    ActiveChart.Shapes.Range(Array(cityArr(i))).Select
      Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.RGB = myColor		'заливка границі позначки міста'
      Selection.ShapeRange.Fill.ForeColor.RGB = myColor		'заливка позначки міста'
      If diagramProperties.viewCityName Then
        textSize = (ActiveChart.Parent.Width / 100) + 3		'визначаємо розмір тексту на основи ширини діаграми позначки міста'
        If colTitle(i) <> "" Then tempStr = Chr(13) & colTitle(i) Else tempStr = ""
        Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = cityArr(i) & tempStr		'назва обласного центру + підпис даних'
        With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Font		'робота з текстом'
          .Fill.ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0)		'колір тексту'
          .Size = textSize		'розмір тексту'
        End With
      Else
        Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = ""
      End If
  Next i
  mapChart.Select
End Sub 

Кнопка для запуску форми (саму форму розглянемо трохи нижче).

Private Sub CommandButton1_Click()
  Set diagramProperties = New diagramProperties
  Me.Activate
  MapProperties.Show
End Sub 

При перерахунку даних аркуша перемалює діаграму

Private Sub Worksheet_Calculate()
  Call controlDiagram
End Sub 

При зміні значення у діапазоні із даними перемалює діаграму

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Set diagramProperties = New diagramProperties
  diagramProperties.getData
  For i = 1 To diagramProperties.myDataRange.Count
    If Target.Address = diagramProperties.myDataRange.Range("A" & i).Address Or Target.Address = diagramProperties.myTitleRange.Range("A" & i).Address Then Call controlDiagram
  Next
End Sub 

Модуль Форми

Для зручності управління властивостями діаграми, створюємо форму наступного вигляду:

Властивості Діаграми

Відкриття форми буде відбуватись за натиском кнопки ActiveX на аркуші з діаграмою (CommandButton1_Click із модуля аркуша).

Код форми

Public diagramProperties As diagramProperties
Private Sub UserForm_Initialize()
  Set diagramProperties = New diagramProperties
  diagramProperties.curSheet = ActiveSheet.Name
  diagramProperties.getData
  tempArr = Split(diagramProperties.colorsList, ";")
  For i = 0 To UBound(tempArr)
    cbxOblColor.AddItem (tempArr(i))
    If diagramProperties.colorGrad = tempArr(i) Then cbxOblColor.Text = tempArr(i)
    cbxLineColor.AddItem (tempArr(i))
    If diagramProperties.colorLine = tempArr(i) Then cbxLineColor.Text = tempArr(i)
  Next i
  For i = 1 To 20
    cbxGroupCount.AddItem (i)
  Next i
  oblRange.Text = diagramProperties.myTitleDataRangeText
  dataRange.Text = diagramProperties.myDataRangeText
  titleRange.Text = diagramProperties.myTitleRangeText
  cbxGroupCount.Text = diagramProperties.groupCount
  If diagramProperties.groupStartPosZero Then obtZero.Value = True Else obtMin.Value = True
  chbxViewObl.Value = diagramProperties.viewCityPoint
  chbxViewOblTitle.Value = diagramProperties.viewCityName
End Sub
Private Sub cbSave_Click()
  Set wh = ThisWorkbook.Sheets(diagramProperties.SheetName)
  wh.Range("B1") = cbxOblColor.Text
  wh.Range("B2") = cbxLineColor.Text
  wh.Range("B3") = cbxGroupCount.Text
  If obtZero.Value Then wh.Range("A4") = 1 Else wh.Range("A4") = 0
  wh.Range("B5") = chbxViewObl.Value
  wh.Range("B6") = chbxViewOblTitle.Value
  wh.Range("B7") = oblRange.Text
  wh.Range("B8") = dataRange.Text
  wh.Range("B9") = titleRange.Text
  Call Аркуш1.controlDiagram 'якщо у Вас інша назва аркуша з діаграмою потрібно буде замінити на відповідну'
  Unload Me
End Sub
Private Sub cbCancel_Click()
  Unload Me
End Sub 
Карта України з даними

Файли для завантаження

Завантажити з


view3552like1dislike0 avatard_l4w clock 2017-06-20 14:58

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com