Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

VBA : Відкриття/підключення до бази даних Access

Якщо необхідно отримати певні дані із бази даних (БД) Access для використання в іншій програмі можна скористатись двома способами:

відкрити БД

встановити зєднання до БД

Для прикладів візьмемо, що нам не обхідно вивантижити з БД в масив певну інформацію яку в подальшому нам необхідно буде опрацювати (виведемо в вікно Immediate)

Для початку роботи потрібно буде підключити бібліотеку в VBE/Tools/References -> Microsoft ActiveX Data Objects 6.0 Libary

Відкриття БД

Відкриття Access з іншої програми може виглядати так:

Set oApp = CreateObject("Access.Application") 'створюємо новий обєкт Access'
oApp.OpenCurrentDatabase ("D:\BASE.accdb") 'відкриваємо БД в Access'
  RowCount = oApp.CurrentDb.OpenRecordset("MyTable").RecordCount 'визначаємо к-ть рядків в потрібній таблиці'
Set rs = oApp.CurrentDb.OpenRecordset("SELECT ClientID, DateReport, Client FROM MyTable ORDER BY ClientID ASC, DateReport ASC, Client ASC") 'виконуємо запит до відкритої БД і витягуємо дані в Recordset'
  BaseInfo = rs.GetRows(RowCount) 'призначаємо змінній BaseInfo увесь масив даних із Recordset'
	Debug.Print BaseInfo(0, 0) & " - " & BaseInfo(1, 0) & " - " & BaseInfo(2, 0)

Підключення до БД

Для встановлення зєднання до файлу Access не обовязково мати встановлений сам Access на компютері

Dim rs As New Recordset
Public conn As New Connection
  Set conn = CreateObject("ADODB.Connection") 'створюємо новий обєкт зєднання'
  accessBase = "D:\BASE.accdb" 'повна назва потрібної БД'
  strcon = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & "Data Source=" & accessBase & ";" & "User Id=admin;Password=" 'стрічка підключення до БД'
  conn.Open (strcon) 'відкриваємо зєднання до БД'
  qry = "SELECT Field1, Field2 FROM MyTable WHERE ID = 10" 'запит на вибірку даних'
  rs.Open qry, conn, adOpenKeyset 'виконуємо запит по відкритому звязку до БД і витягуємо дані в Recordset'
  BaseInfo = rs.GetRows(1) 'призначаємо змінній BaseInfo 1 рядок даних записаних в Recordset'
  rs.Close 'закриваємо Recordset'
	conn.Close 'закриваємо зєднання'
  Debug.Print BaseInfo(0, 0) & " - " & BaseInfo(1, 0)

view683like1dislike0 avatard_l4w clock 2016-12-27 02:24

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com