Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

VBA : Оператори: логічні та конкатенації

Логічні оператори порівнюють Boolean вираження і повертають Boolean результат.Оператори And, Or і Xor є бінарними, так як вони приймають два операнда, а оператор Not є унарним, оскільки він приймає один операнд. Деякі з цих операторів можуть також виконувати побітові логічні операції над цілими значеннями.

Логічних операторів в VBA всього шість:

"AND"

- логічне І, для виконання повинні бути істинними обидві умови. Оператор AND виконує логічну кон'юнкцію.

([умова1]) AND ([умова2])

Результатом даної операції є значення True, тільки коли обидві умови мають значення True, інакше - False.

[умова1][умова2]Результат
TrueTrueTrue
TrueFalseFalse
FalseTrueFalse
FalseFalseFalse

Оператор AND можна використовувати для декількох умов:

(5 < 7) AND (4 > 3) AND (5 = 6)		'результатом буде False

Незалежно від кількості умов результатом логічної операції AND буде True тільки в тому випадку, коли всі умови виразу матимуть значення True. У будь-якому іншому випадку результатом буде False. Зверніть увагу, що умови загорнені в круглі дужки. VBA спочатку обчислює значення кожної умови всередині дужок, а потім вже весь вираз повністю.

"OR"

- логічне АБО, має бути істинним хоча б одна з умов. Оператор OR виконує логічну диз'юнкцію.

([умова1]) OR ([умова2])

Результатом даної операції є значення True, якщо хоча б один з операндів має значення True, інакше - False.

[умова1][умова2]Результат
TrueTrueTrue
TrueFalseTrue
FalseTrueTrue
FalseFalseFalse

Оператор OR можна використовувати для декількох умов:

(5 <7) OR (4> 3) OR (5 = 6)		'результатом буде True

Незалежно від кількості операндів результатом логічної операції OR буде завжди True в тому випадку, якщо хоча б один з операндів виразу матиме значення True. Інакше результатом буде False.

Оператори AND і OR можна комбінувати:

((5 <7) AND (4> 3)) OR (5 = 6)		'результатом буде True

"NOT"

- логічне заперечення, повертає TRUE, якщо умова помилкова. Оператор NOT виконує логічне заперечення.

NOT ([умова1])

Оператор NOT використовує тільки одну умову.

[умова1]Результат
TrueFalse
FalseTrue

Оператори AND OR NOT можна комбінувати:

((5 <7) AND (4> 3)) OR NOT (5 = 6)	'результатом буде True

"XOR"

- логічне виняток. У вираженні E1 XOR E2 повертає TRUE, якщо тільки E1 = TRUE або тільки E2 = TRUE, інакше - FALSE. Оператор XOR виконує логічний виняток.

([умова1]) XOR ([умова2])

Результатом даної операції є значення True, якщо умови мають різні значення, інакше - False.

[умова1][умова2]Результат
TrueTrueFalse
TrueFalseTrue
FalseTrueTrue
FalseFalseFalse
((5 <7) AND (4> 3)) OR NOT (5 = 6) XOR (5 = 5)		'результатом буде False

"EQV"

- еквівалентність двох виразів, повертає TRUE, якщо вони мають однакове значення. Оператор EQV - це оператор логічної еквівалентності.

([умова1]) EQV ([умова2])

Результатом даної операції є значення True, якщо операнди мають однакові значення, інакше - False.

[умова1][умова2]Результат
TrueTrueTrue
TrueFalseFalse
FalseTrueFalse
FalseFalseTrue
((5 <7) AND (4> 3)) OR NOT (5 = 6) EQV (5 = 5)		'результатом буде True

"IMP"

- імплікація, повертає FALSE, якщо [умова1] = TRUE і [умова2] = FALSE, інакше - TRUE. Оператор IMP виконує логічну операцію імплікації.

([умова1]) IMP ([умова2])
[умова1][умова2]Результат
TrueTrueTrue
TrueFalseFalse
FalseTrueTrue
FalseFalseTrue
((5 <7) AND (4> 3)) OR NOT (5 = 6) IMP (5 = 5)		'результатом буде True

Логічний оператор IMP найменш інтуїтивно зрозумілий з усіх логічних операторів. На щастя, необхідність в його застосуванні виникає досить рідко.


Як умова для логічного оператора можна використовувати будь-яке дійсне вираження, що має результат типу Boolean, а також число, яке може бути перетворено в значення типу Boolean.

Результатом логічної операції є значення типу Boolean (або Null, якщо хоча б один з операндів має значення Null).

Примітка: Найчастіше використовуються операти AND, OR, NOT, інші логічні оператори використовуються рідко.

Порядок застосування як арифметичних так і логічних операторів можна регулювати за допомогою круглих дужок, які виконують туж функцію, що і в математичних розрахунках.Конкатенація

Майже в будь-якій програмі VBA використовуються оператори конкатенації. У VBA їх два - + або &. Рекомендується завжди використовувати &, тому що:

- при використанні & проводиться автоматичне перетворення числових значень в строкові - немає небезпеки припуститися помилки

- при використанні оператора + складання строкового значення зі значенням типу Null дає Null

MsgBox "Повідомлення користувачеві" & UserName

view1693like1dislike0 avatard_l4w clock 2016-04-20 15:45

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com