Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

VBA : Події користувацьких форм (UserForm Events)

Так як книга і аркуш мають свої певні події, так і у UserForm є перелік своїх подій

Initialize

Спрацьовує для: UserForm

ініціалізація зазвичай використовується для підготовки до роботи програми, або форми UserForm. Змінним присвоюються початкові значення, положення, або розміри елементів управління можуть бути змінені для узгодження з даними, заданими при ініціалізації. Ця подія з'являється перед завантаженням форми і до її відображення. Розглянемо приклад:

Private Sub UserForm_Initialize ()
	MsgBox "UserForm_Initialize"
End Sub 

А тепер дві функції, які викликають Load:

Sub Test ()
	Load UserForm1
	Call Test2
End Sub
Sub Test2 ()
	Unload UserForm1
	Load UserForm1
End Sub 

В результаті вікно з інформацією про ініціалізацію буде на екрані два рази. Так само цю подію згенерує подія Show, так як перший раз для роботи з формою її потрібно завантажити. Ще ця подія може бути викликана, якщо в формі визначена функція загального призначення. Виклик цієї функції знову призводить до завантаження форми.

Public Sub MyMessage ()
	MsgBox "MyMessage"
End Sub 

А ось так можна викликати:

Sub Test ()
	UserForm1.MyMessage
End Sub 

Отже, подія Intialize викликається тільки один раз для форми перед її завантаженням.


Activate і Deactivate

Спрацьовує для: UserForm

Подія Activate відбувається, коли об'єкт (форма) стає активним вікном. А стати активним вікном він може в двох випадках - в результаті Show, коли форма стає видимою на екрані і в результаті отримання фокусу. Подія Deactivate (деактивації) відбувається, коли об'єкт більш не є активним вікном. Ці події генеруються тільки при перемиканні між вікнами однієї програми. Якщо ви перейдете в іншу програму і повернетеся в Excel, то ці події не будуть згенеровані.


QueryClose

Спрацьовує для: UserForm

Ця подія генерується для того, щоб отримати у користувача дозвіл на закриття форми. Залежно від коду повернення форма закривається чи ні.

Private Sub UserForm_QueryClose (Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
	If CloseMode <> 1 Then Cancel = 1
		UserForm1.Caption = "Close не працюватиме. Виберіть мене!"
	End If
End Sub 

Cancel - ціле число. Вказівка для цього аргументу будь-якого значення, відмінного від 0, призводить до зупинки події QueryClose у всіх завантажених користувацьких формах і запобігає закритті UserForm і додатки.

CloseMode - вказує причину події та приймає наступні значення:

КонстантаЗначенняОпис
vbFormControlMenu0Користувач вибрав команду Закрити в меню управління на формі.
vbFormCode1Закриття викликається з коду (Unload).
vbAppWindows2В даний час операційне середовище сеансу Windows, закінчується.
vbAppTaskManager3Диспетчер завдань Windows, закриває додаток.

Ця подія зазвичай використовується, щоб переконатися, що в призначених для користувача формах немає незавершених завдань, доданих в додаток перед його закриттям. Наприклад, якщо користувач не зберіг нові дані ні в одній з форм UserForm, додаток запропонує користувачеві зберегти дані.

При закритті програми можна використовувати процедуру події QueryClose для завдання властивості Cancel значення істини True, припиняючи процес закриття.


Terminate

Спрацьовує для: UserForm

Дана подія відбувається, коли всі посилання на екземпляр об'єкта видаляються з пам'яті за допомогою присвоєння всім змінним, які посилаються на даний об'єкт, стану Nothing або коли останнє посилання на об'єкт виходить за межі області визначення. Ця подія йде слідом за Unload.

Private Sub UserForm_Terminate()

End Sub 

Події UserForm та елементів управління


AddControl

Спрацьовує для: UserForm, Frame, MultiPage

Відбувається при вставці елемента управління на форму. Відповідно метод Add ініціює подію AddControl.

Private Sub [елемент_управління№]_AddControl(ByVal Control As MSForms.Control)

End Sub 

Примітка: Подія AddControl відбувається, коли елемент управління додається під час виконання коду. Ця подія не ініціюється при додаванні управління під час розробки, а також не ініціюється, коли форма спочатку завантажується і відображається під час виконання.

Розглянемо наступний код

Dim i As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim cCntrl As Control
  i = i + 1
  Set cCntrl = Me.Controls.Add("Forms.TextBox.1", "addTextBox" & i, True)
End Sub
Private Sub UserForm_AddControl(ByVal Control As MSForms.Control)
  With Control
    .Width = 150
    .Height = 25
    .Top = 40
    .Left = 10
    .Value = .Name
  End With
End Sub 

На формі в нас вже є початково створена кнопка CommandButton1, якщо її буде натиснуто то на форму буде додано TextBox із назвою addTextBox# і в цей момент спрацює подія AddControl в якій описані параметри які потрібно надати новоствореному об'єкту


AfterUpdate

Спрацьовує для: TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, ScrollBar, SpinButton, RefEdit

Відбувається тоді, коли дані в елементі управління змінюються через інтерфейс користувача.

Private Sub [елемент_управління№]_AfterUpdate()

End Sub 

BeforeDragOver

Спрацьовує для: UserForm, Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, Image, RefEdit

Виникає під час виконання операції перетягування.

Private Sub [елемент_управління№]_BeforeDragOver(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Control As MSForms.Control, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal State As MSForms.fmDragState, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer)

End Sub 
АргументОпис
CancelСтан події. False вказує, що даний елемент управління повинен обробляти подію (за замовчуванням). True вказує, що даний додаток обробляє подію
ControlПереміщуваний елемент управління.
DataДані, що перетягуються за допомогою операції перетягування. Ці дані упаковані в об'єкт DataObject.
X, YПоложення покажчика миші по горизонталі і вертикалі в точці. Обидві координати задаються в точках: X щодо лівої межі елементу управління; Y - щодо його верхньої межі.
StateПерехідний стан перетягуваних даних.
EffectВплив операції перетягування на цільовий елемент управління.
ShiftЗадає стан клавіш SHIFT, CTRL і ALT.

State приймає значення:

КонстантаЗначенняОпис
fmDragStateEnter0Покажчик миші в межах цільової області.
fmDragStateLeave1Покажчик миші поза межами цільової області.
fmDragStateOver2Покажчик миші змінив положення, але все ще знаходиться в межах тієї ж цільової області.

Використовуйте цю подію для відстеження покажчика миші, коли він входить в допустиму цільову область, залишає її або знаходиться над нею в нерухомому стані. Коли виконується операція перетягування, система ініціює дану подію, коли користувач переміщує мишу, натискає, або відпускає одну чи кілька кнопок миші. Положення покажчика миші визначає кінцевий об'єкт, який одержує дану подію. Ви можете визначити стан покажчика миші, переглянувши аргумент State.

Effect приймає значення:

КонстантаЗначенняОпис
fmDropEffectNone0Вихідний об'єкт переміщення не буде копіюватися і не переноситься в цільовий.
fmDropEffectCopy1Копіює джерело перетягування в місце перенесення.
fmDropEffectMove2Переносить джерело перетягування в місце перенесення.
fmDropEffectCopyOrMove3Копіює або переносить джерело перетягування в місце перенесення.

Коли елемент управління обробляє цю подію, ви можете використовувати аргумент Effect для визначення дії перетягування, яке потрібно виконати.

Shift приймає значення:

КонстантаЗначенняОпис
fmShiftMask1SHIFT була натиснута.
fmCtrlMask2CTRL була натиснута.
fmAltMask4ALT була натиснута.

Примітка: Більшість елементів управління не підтримує перетягування, коли для Cancel встановлено значення False, яке використовується за умовчанням. Це означає, що елемент управління відхиляє спроби перетягування будь-якого об'єкта на цей елемент управління і не ініціює подія BeforeDropOrPaste. Винятками з цього правила є елементи управління TextBox і ComboBox, які підтримують операції перетягування, навіть коли для Cancel встановлено значення False.


BeforeDropOrPaste

Спрацьовує для: UserForm, Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, Image, RefEdit

Виникає, коли користувач намагається перетягнути або вставити дані в об'єкт.

Private Sub [елемент_управління№]_BeforeDropOrPaste(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean, ByVal Control As MSForms.Control, ByVal Action As MSForms.fmAction, ByVal Data As MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal Effect As MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer)

End Sub 
АргументОпис
CancelСтан події. False вказує, що даний елемент управління повинен обробляти подію (за замовчуванням). True вказує, що даний додаток обробляє подію
ControlЦільовий елемент управління.
ActionНа основі поточних параметрів клавіатури визначає результат відкладеної операції перетягування.
DataДані, що перетягуються за допомогою операції перетягування. Ці дані упаковані в об'єкт DataObject.
X, YПоложення покажчика миші по горизонталі і вертикалі в точці, в яку перетягується елемент. Обидві координати задаються в точках: X щодо лівої межі елементу управління; Y - щодо його верхньої межі.
EffectВплив операції перетягування на цільовий елемент управління.
ShiftЗадає стан клавіш SHIFT, CTRL і ALT.

Action приймає значення:

КонстантаЗначенняОпис
fmActionPaste2Вставляє обраний об'єкт в заданий для перетягування цільової об'єкт.
fmActionDragDrop3Вказує, що користувач перетягнув об'єкт з вихідного на цільовий.

Effect приймає значення:

КонстантаЗначенняОпис
fmDropEffectNone0Вихідний об'єкт переміщення не буде копіюватися і не переноситься в цільовий.
fmDropEffectCopy1Копіює джерело перетягування в місце перенесення.
fmDropEffectMove2Переносить джерело перетягування в місце перенесення.
fmDropEffectCopyOrMove3Копіює або переносить джерело перетягування в місце перенесення.

Shift приймає значення:

КонстантаЗначенняОпис
fmShiftMask1SHIFT була натиснута.
fmCtrlMask2CTRL була натиснута.
fmAltMask4ALT була натиснута.

Примітка: Для елементів MultiPage і TabStrip ця подія викликається при перенесенні об'єкта даних в елемент управління. Для інших елементів управління система викликає цю подію безпосередньо перед виконанням операції перетягування або вставки.


BeforeUpdate

Спрацьовує для: TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, ScrollBar, SpinButton, RefEdit

Виникає перед зміною даних в елементі управління.

Private Sub [елемент_управління№]_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

End Sub 

Cancel - Значення False вказує на необхідність обробки події елементом управління (за замовчуванням). Значення True скасовує оновлення і вказує на необхідність обробки події додатком.


Change

Спрацьовує для: TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, RefEdit

Виникає при зміні властивості Value.

Private Sub [елемент_управління№]_Change()

End Sub 

Кілька прикладів дій, які змінюють властивість Value:

- установка прапорця CheckBox, перемикача OptionButton, або вимикача ToggleButton

- введення або вибір нового тексту в поле зі списком ComboBox, списку ListBox, або текстовому полі TextBox

- вибір нової вкладки в смузі вкладок TabStrip

- переміщення повзунка по смузі прокрутки ScrollBar

- натискання стрілки "вгору" або "вниз" в лічильнику SpinButton

- вибір іншої сторінки в наборі сторінок MultiPage


Click

Спрацьовує для: UserForm, Label, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, Image

відбувається клік мишею по поверхні, що не тримає елементами управління.

Тепер давайте створимо дві події, щоби подивитись як це працює. Перша подія визначатиме початковий розмір Форми, і друга - збільшуватиме її розміри на 50 пікселів, коли користувач клацає лівою кнопкою миші на ній.

Для спрощення коду, ми можемо використати Me замість назви Форми (бо цей код є у Формі, з якою ми працюємо):

Private Sub UserForm_Initialize()
  Me.Height = 100
  Me.Width = 100
End Sub
Private Sub UserForm_Click()
  Me.Height = Me.Height + 50
  Me.Width = Me.Width + 50
End Sub 

DblClick

Спрацьовує для: UserForm, Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, Image, RefEdit

Аналог попереднього події, тільки тут відбувається подвійний клік по формі.

Private Sub [елемент_управління№]_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

End Sub 

DropButtonClick

Спрацьовує для: TextBox, ComboBox, RefEdit

Виникає щоразу, коли випадаючий список з'являється, або зникає.

Private Sub [елемент_управління№]_DropButtonClick()

End Sub 

У програмному коді виклик методу DropDown ініціює подія DropButtonClick


Enter

Спрацьовує для: UserForm, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, RefEdit

Подія відбувається перед тим, як фокус переміщається до даного елементу управління від іншого елемента управління на тій же формі.

Private Sub [елемент_управління№]_Enter()

End Sub 

Error

Спрацьовує для: UserForm, Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, Image, RefEdit

Відбувається, коли виявляє помилку і не може повертати інформацію про помилку до виклику програми.

Private Sub [елемент_управління№]_Error(ByVal Number As Integer, ByVal Description As MSForms.ReturnString, ByVal SCode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, ByVal CancelDisplay As MSForms.ReturnBoolean)

End Sub 
АргументОпис
NumberЗадає унікальне значення, яке елемент управління використовує для ідентифікації помилки.
DescriptionТекстовий опис помилки.
SCodeЗадає код стану OLE для помилки. Низького порядку 16 біт вказати значення, яке ідентичне кількістю аргументів.
SourceРядок, який ідентифікує елемент управління, що ініціював подію.
HelpFileЗадає повне ім'я шляху для файлу довідки, який описує помилку.
HelpContextВизначає ідентифікатор контексту довідкового файлу теми, яка містить опис помилки.
CancelDisplayВказує, чи слід відображати рядок помилки в вікні повідомлення.

Exit

Спрацьовує для: UserForm, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, RefEdit

Подія відбувається перед тим, як фокус переміщається від даного елемента управління до іншого на тій же формі.

Private Sub [елемент_управління№]_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)

End Sub 

Cancel - False показує, що елемент керування повинен відповісти на подію (за замовчуванням). True показує, що додаток обробляє подія і фокус повинен залишатися на поточному елементі управління.


KeyDown і KeyUp

Спрацьовує для: UserForm, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, RefEdit

Події KeyDown і KeyUp повідомляють точний фізичний стан клавіатури клавішу натиснуто чи відпущено. Тобто якщо було натиснуто "A" (з допомогою клавіші Shift) то KeyDown і KeyUp поверне ASCII код для літери "A" (KeyCode=65 і Shift = 1), якщо було натиснуто "a" - ASCII код для "A" (KeyCode=65 і Shift = 0) і щоб отримати код маленької "a" потрібно буде перевірити значення Shift і збільшити KeyCode на 32.

клавіша натиснута вниз

Private Sub [елемент_управління№]_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)

End Sub 

і відпущено клавішу

Private Sub [елемент_управління№]_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)

End Sub 

KeyPress

Спрацьовує для: UserForm, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, ScrollBar, SpinButton, RefEdit

На противагу KeyDown і KeyUp, подія KeyPress не повідомляє про стан клавіатури безпосередньо - він не визнає опущено чи вже відпущено клавішу, він просто повертає її значення. Тобто якщо було натиснуто "A" (з допомогою клавіші Shift) то KeyPress поверне ASCII код для літери "A" (KeyAscii = 65), якщо було натиснуто "a" - ASCII код для "a" (KeyAscii = 97).

Private Sub [елемент_управління№]_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)

End Sub 

Примітка: для виконання подій KeyDown,KeyUp та KeyPress необхідно, щоб форма була в фокусі, якщо в фокусі перебуває будь-який елемент форми то при натиску клавіш дані події працювати, для форми, не будуть


Layout

Спрацьовує для: UserForm, Frame, MultiPage

Відбувається, коли форма змінює розміру, або її було переміщено.

Private Sub [елемент_управління№]_Layout()

End Sub 

MouseDown і MouseUp

Спрацьовує для: UserForm, Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, Image, RefEdit

Відбуваються, коли користувач натискає кнопку миші

клавіша миші натиснута вниз

Private Sub [елемент_управління№]_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

End Sub 

і відпущено клавішу миші

Private Sub [елемент_управління№]_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

End Sub 
АргументОпис
ButtonЦіле значення, яке визначає, яка кнопка миші викликала подію.
ShiftСтан клавіш SHIFT, CTRL і ALT.
X, YГоризонтальне або вертикальне положення, в точках, від лівого або верхнього краю форми.

Можливі значення аргумента Button

КонстантаЗначенняОпис
fmButtonLeft1була натиснута ліва кнопка
fmButtonRight2була натиснута права кнопка
fmButtonMiddle4була натиснута середня кнопка

Можливі значення аргумента Shift

ЗначенняОпис
1було натиснуто SHIFT
2було натиснуто CTRL
3було натиснуто SHIFT і CTRL
4було натиснуто ALT
5було натиснуто ALT і SHIFT
6було натиснуто ALT і CTRL
7було натиснуто ALT, SHIFT і CTRL

MouseMove

Спрацьовує для: UserForm, Label, TextBox, ComboBox, ListBox, CheckBox, OptionButton, ToggleButton, Frame, CommandButton, TabStrip, MultiPage, Image, RefEdit

Відбувається, коли користувач переміщує мишу

Private Sub [елемент_управління№]_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

End Sub 

Арументи аналогічні до подій MouseDown і MouseUp, єдина відмінність додаткові можливі значення для аргумента Button

ЗначенняОпис
0жодна кнопка не було натиснуто
3було натиснуто праву та ліву кнопки
5було натиснуто середню і ліву кнопки
6було натиснуто середню і праву кнопки
7було натиснуто всі три кнопки

RemoveControl

Спрацьовує для: UserForm, Frame, MultiPage

Відбувається, коли елемент управління видаляється з контейнера. Аргумент Control приймає елемент який видаляється

Private Sub [елемент_управління№]_RemoveControl(ByVal Control As MSForms.Control)

End Sub 

Resize

Спрацьовує для: UserForm

Відбувається зміна розмірів форми

Private Sub [елемент_управління№]_Resize()

End Sub 

Scroll

Спрацьовує для: UserForm, Frame, MultiPage, ScrollBar

Відбувається, коли змінюється значення вікна прокрутки

Private Sub [елемент_управління№]_Scroll(ByVal ActionX As MSForms.fmScrollAction, ByVal ActionY As MSForms.fmScrollAction, ByVal RequestDx As Single, ByVal RequestDy As Single, ByVal ActualDx As MSForms.ReturnSingle, ByVal ActualDy As MSForms.ReturnSingle)

End Sub 
АргументОпис
ActionXДія, яка відбулася в горизонтальному напрямку
ActionYДія, яка відбулася в вертикальному напрямку
RequestDxВідстань в пунктах, яку ви хочете прокрутки для переміщення в горизонтальному напрямку
RequestDyВідстань в пунктах, яку ви хочете прокрутки для переміщення у вертикальному напрямку
ActualDxВідстань в пунктах яку смуга прокрутки подорожувала в горизонтальному напрямку
ActualDyВідстань в пунктах яку смуга прокрутки подорожувала в вертикальному напрямку

Установки для ActionX і ActionY:

КонстантаЗначенняОпис
fmScrollActionNoChange0не відбулося ніяких змін
fmScrollActionLineUp1Невелика відстань вгору на вертикальній смузі прокрутки, або невелика відстань вліво на горизонтальній смуги прокрутки. Рух еквівалентно натискання клавіші зі стрілками вгору або вліво на клавіатурі, щоб перемістити смугу прокрутки
fmScrollActionLineDown2Невелика відстань вниз на вертикальній смузі прокрутки, або невелика відстань вправо на горизонтальній смуги прокрутки. Рух еквівалентно натискання клавіші зі стрілками вниз або вправо на клавіатурі, щоб перемістити смугу прокрутки
fmScrollActionPageUp3Одна сторінка на вертикальній смузі прокрутки, або одна сторінка зліва на горизонтальній смузі прокрутки. Рух еквівалентно натискання PAGE UP на клавіатурі, щоб перемістити смугу прокрутки
fmScrollActionPageDown4Одна сторінка вниз на вертикальній смузі прокрутки, або одна сторінка вправо на горизонтальній смузі прокрутки. Рух еквівалентно натискання PAGE DOWN на клавіатурі, щоб перемістити смугу прокрутки
fmScrollActionBegin5У верхній частині вертикальної смуги прокрутки, або лівий кінець горизонтальної смуги прокрутки
fmScrollActionEnd6У нижній частині вертикальної смуги прокрутки, або правий кінець горизонтальної смуги прокрутки
fmScrollActionPropertyChange8Значення або ScrollTop чи властивості ScrollLeft змінилося. Напрямок та величина переміщення залежать від того чи властивість було змінено і її нове значення
fmScrollActionControlRequest9Величина переміщення залежить від конкретного управління і контейнера, що беруть участь
fmScrollActionFocusRequest10Користувач переміщається на інший елемент. Величина переміщення залежить від розміщення обраного елемента управління, і в загальному випадку має ефект переміщення обраного елемента управління, так що повністю видно користувачеві

SpinDown, SpinUp

Спрацьовує для: SpinButton

Подія SpinDown відбувається, коли користувач клацає нижню або ліву стрілку лічильника.

Private Sub [елемент_управління№]_SpinDown()

End Sub 

Подія SpinUp відбувається, коли користувач клацає верхню або праву стрілку лічильника.

Private Sub [елемент_управління№]_SpinUp()

End Sub 

Zoom

Спрацьовує для: UserForm, Frame, MultiPage

Відбувається при зміні значення властивостей масштабу

Private Sub [елемент_управління№]_Zoom(Percent As Integer)

End Sub 

view1563like0dislike0 avatard_l4w clock 2016-10-27 03:58

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com