Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

VBA : Користувацький тип даних - Структура

VBA підтримує можливість створювати призначені для користувача типи даних на основі раніше визначених типів. Такий тип в VBA називається User-defined type (UDT) - тип, визначений користувачем. Це відповідає поняттям типу даних record (запис) в мові Pascal або struct (структура) в мові С / С ++. Для створення призначеного для користувача типу призначений оператор Type. Він дозволяє на рівні модуля визначити структуру даних, що включає інші різнорідні, але логічно пов'язані змінні різних типів. Після опису типу на його основі можна створювати і використовувати змінні.

Прикладом структури даних може бути "певний користувач", або декілька, в нього є прізвище, ім'я, по батькові та вік які будуть виступати елементами нашої структури та будуть приймати дані (для кращого розуміння розглянемо це детальніше у прикладі).

Нижче наведена загальна форма оголошення структури:

Type [назва структури]
  'оголошення елементів структури
  [елемент1] as [тип даних який буде приймати даний елемент]
End Type 

Примітка: За допомогою ключових слів Private і Public можна задати область видимості створюваного типу.

Що нам дає опис власного типу (структури)?

Зручність! В одній змінної ви можете передати безліч параметрів різного типу. Такий підхід значно спростить код і зробить його легким для читання, також полегшить роботу з об'єктами.

Приклад використання структур

Private Type myType
  firstName As String 'прийматиме ім'я
  lastName As String 'прийматиме прізвище'
  middleName As String 'прийматиме по батькові'
  age As Integer 'прийматиме вік'
End Type
Private Sub Test()
Dim userCount As Integer, i As Integer, age As Integer
Dim human() As myType 'оголошуємо змінну яка може приймати декілька елементів і оголошуємо її тип як нашу структуру'
enterUserCount:
	'запитуємо кількість користувачів яку буде введено'
  userCount = CInt(InputBox("Кількість користувачів яку необхідно заповнити: ", "")) - 1
  'якщо поле не введено або введено менше одного користувача тоді повернутись до кроку enterUserCount поки не буде відповідати умові'
	If userCount < 0 Then GoTo enterUserCount
'при отриманні кількості користувачів задаємо межі нашої змінної'
ReDim human(0 To userCount)
  For i = 0 To userCount
		'запитуємо дані користувача і присвоюємо відповідним елементам структури'
    human(i).firstName = InputBox("Ім'я користувача " & i + 1 & ": ", "")
    human(i).lastName = InputBox("Прізвище користувача " & i + 1 & ": ", "")
    human(i).middleName = InputBox("По батькові користувача " & i + 1 & ": ", "")
enterAge:
    age = CInt(InputBox("Вік користувача " & i + 1 & ": ", ""))
		'якщо поле не введено або введено менше одного року тоді повернутись до кроку enterAge поки не буде відповідати умові'
    If age > 0 Then
      human(i).age = age
    Else
      GoTo enterAge
    End If
  Next i
  For i = 0 To userCount
		'виводимо інформацію по користувачах в вікно Immadiate'
    Debug.Print "Користувачу " & i & ": " & human(i).lastName & " " & human(i).firstName & " " & human(i).middleName & " зараз " & human(i).age & " роки(ів)"
  Next i
End Sub 

view1263like0dislike0 avatard_l4w clock 2016-09-15 10:54

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com