Зараз обговорюють

"Тобто є ряд завдань, які взагалі без рекурсії не наважуються."  - це як розуміти? Перефразуй, будь ласка. 

виправив, йшлося про те що деякі завдання можна вирішити лише при використанні рекурсії

Спасибі дуже корисна стаття

А ще щось планується подібного найближчим часом?


Дякую за підтримку, радий що Вам сподобалось!

Так маю вже майже дороблений проект по управлінні Audio файлом, на заміну стандартним клавішам управління HTML5, але ще не встиг відтестувати програвання файлів з інтернету, поки лише локально працює

Надіюсь найближчим часом дороблю й закину

Рахунки

donatuadonatua.com
bitcoin1F5HRGroUtEQW9HBNbeew8iKh5KQ8vJxzw

Зворотній зв'язок

Для покращення роботи сайту надсилайте свої зауваження:
mailЗауваження
mailПропозиція

Статистика

UkrNET - поисково-информационный ресурс

VBA : Методи для роботи з файлами Office (Open, Save, SaveAs, Close)

В Excel саму верхівку, як нам вже відомо, становить об'єкт Application. І цей об'єкт містить ряд колекцій. Перша колекція це колекція робочих книг Workbook.

Природно Ви як програміст повинні вміти з усім цим працювати програмним шляхом. Визначати які книги завантажені, додавати і видаляти, і робити ще багато речей. При цьому без меню і мишки - програмно.

Наприклад нам потрібно дізнатися кількість відкритих книг! Як ми можемо записати це програмно? Дуже просто, код набуде вигляду:

MsgBox (Str(Application.Workbooks.Count))

Функція Str переводить число в рядок. Метод Count повертає кількість елементів колекцій. В залежності від кількості відкритих книг Вам буде повернуто відповідне повідомлення.

При роботі з Workbook передбачено дві функції додавання Add і Open, збереження - Save, закриття - Close.

Add

створює нову робочу книгу.

Application.Workbooks.Add()

Microsoft Excel автоматично присвоює назву КнигаN, де N є наступний доступний номер. Нова робоча книга стає активною робочою книгою.

Кращий спосіб створити нову книгу, щоб привласнити її змінній. У наступному прикладі, об'єкт Workbook, що повертається методом Add присвоюється змінній newBook. Далі Ви можете легко контролювати нову робочу книгу, використовуючи змінну newBook.

Set newBook = Workbooks.Add

Open

в даного методу велика кількість параметрів. Але єдиний важливий це ім'я файлу який буде відкрито, інші можна опустити в більшості випадків.

expression.Open(FileName, UpdateLinks, ReadOnly, Format, Password, WriteResPassword, IgnoreReadOnlyRecommended, Origin, Delimiter, Editable, Notify, Converter, AddToMru, Local, CorruptLoad)

ПараметрОпис
FileNameОбов'язковий аргумент, який визначає ім'я робочої книги і повний шлях до неї яку необхідно відкрити.
UpdateLinksНеобов'язковий аргумент, який дозволяє вам змінювати формат оновлення посилань в файлі. Якщо даний параметр опущений, то Exel запропонує визначити методу оновлення.
Допустимі значення параметра:
0 - Не оновлювати посилання
1 - Оновлювати тільки зовнішні посилання
2 - Оновлювати тільки віддалені посилання
3 - Оновлювати всі посилання
ReadOnlyЗа замовчуванням його значення дорівнює False. Якщо привласнити йому значення True, то робоча книга відкривається тільки для читання.
FormatВикористовується для роботи з текстовими файлами. Він визначає символ роздільник вмісту полів записів.
PasswordЯкщо даний параметр опущений, а в робочій книзі є пароль на відкриття, то буде запропоновано ввести пароль.
WriteResPasswordЯкщо даний параметр опущений, а в робочій книги є пароль на збереження, то буде запропоновано ввести пароль.
IgnoreReadOnlyRecommendedЯкщо робоча книга збережена як файл, з яким рекомендується робота в режимі читання, то щоб відключити виведення запиту на роботу без внесення змін, потрібно привласнити необов'язкового параметру IgnoreReadOnlyRecommended значення True.
OriginЯкщо файл є текстовим, то додатковий параметр Origin дозволяє вказати його тип, щоб використовувати відповідну кодову сторінку і правильно розпізнати символи кінця рядків. Допустимими значеннями для даного параметра є константи xiWindows і xlMSDOS. Якщо параметр не заданий, то використовується значення для поточної операційної системи.
Примітка: в якості значення параметра Origin можна вказати константу xlMacintosh для підтримки операційної системи Macintosh.
DelimiterДодатковий параметр Delimiter використовується спільно з параметром Format. Якщо привласнити параметру Format значення 6, то параметр Delimiter визначає символ, який потрібно використовувати як роздільник.
EditableНеобов'язковий параметр, використовується тільки для надбудов Excel 4.0. Якщо файл, що відкривається є надбудовою Excel 4.0, надайте даному параметру значення True, щоб відкрити файл для редагування. Якщо ж аргумент має значення False, або опущений, то надбудова буде прихована, і її не можна вивести для внесення змін. Присвоєння значення True параметру Editable при відкритті файлу, який не є надбудовою, призводить до того, що макрос Auto_0pen не виконується.
NotifyЯкщо файл не можна відкрити в режимі читання або запису, то при встановленні значення True для необов'язкового параметра Notify ім'я файлу додається в список нотифікації файлів. Якщо ж даний аргумент має значення False або опущений, то запит на нотифікацію не виводиться і відкрити недоступний файл неможливо.
ConverterДодатковий параметр Converter використовується для передачі індексу конвертера файлу, за допомогою якого здійснюється спроба відкрити файл. Якщо заданий конвертер не може розпізнати файл, то застосовуються інші програми перетворення.
AddToMruНеобов'язковий параметр. Дайте йому значення True, щоб додати робочу книгу в список раніше відкритих файлів. За замовчуванням для даного параметра застосовується значення False.
LocalTrue зберігає файли на мові Microsoft Excel (включаючи параметри панелі управління). False (за замовчуванням) зберігає файли на мові VBA (яка, як правило, англійська - USA).
CorruptLoadМоже бути одним з наступних констант:
xlNormalLoad (або 0) - Робоча книга відкривається в нормальному режимі.
xlRepairFile (або 1) - Робоча книга відкривається в режимі відновлення.
xlExtractData (або 2) - Робоча книга відкривається в режимі вилучення даних.

Примітка: Усі параметри приймають тип Variant, окрім CorruptLoad - XlCorruptLoad

Щоб відкрити книгу MyBook, яка розміщена на корені диску D, прописуємо в параметр FileName повний шлях до даної книги, та присвоюємо її змінній myBook:

Set myBook = Workbooks.Open("D:\MyBook.xls")

Save, Save As

Метод Save дозволяє зберегти робоча книгу. Він повинен виглядати так:
ThisWorkbook.Save

Метод SaveAs також зберігає робочу книгу, але він включає додаткові параметри. Даний метод, як і метод Save, привласнює властивості Saved значення True. Метод SaveAs повинен виглядати так:

ThisWorkbook.SaveAs(Filename, FileFormat, Password, WriteResPassword, ReadOnlyRecommended, CreateBackup, AccessMode, ConflictResolution, AddToMru, TextCodePage, TextVisualLayout)

ПараметрОпис
FilenameІм'я файлу. Якщо в імені не вказано шлях, то робоча книга зберігається в цій теці.
FileFormatДозволяє записати файл у форматі, відмінному від формату робочої книги Microsoft Excel. Основні формати:
xlsb - 50 або xlExcel12
xlsx - 51 або xlOpenXMLWorkbook
xlsm - 52 або xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
xls - 56 або xlExcel8
PasswordНеобов'язковий параметр. При збереженні робочої книги дозволяє встановити пароль доступу до файлу з 15 символів.
WriteResPasswordНеобов'язковий параметр. При збереженні робочої книги дозволяє задати пароль на збереження
ReadOnlyRecommendedНеобов'язковий параметр. Якщо необхідно встановити для файлу рекомендований режим доступу тільки для читання, надайте значення True.
CreateBackupНеобов'язковий параметр. Якщо потрібно створити резервну копію файлу, надайте параметру значення True.
AccessModeНеобов'язковий параметр. Дозволяє встановити режим доступу до робочої книги. При цьому можна використовувати три константи:
xlShared - загальна робоча книга
xlExclusive - монопольний доступ
xlNoChange - заборона зміни режиму доступу.
ConflictResolution
FilenameНеобов'язковий параметр. Визначає спосіб вирішення конфліктів при одночасному внесенні декількома користувачами змін до спільні робочі книги. Допустимими значеннями параметра є:
xlUserResolution - виведення діалогового вікна вирішення конфліктів
xlLocalSessionChanges - автоматичне прийняття змін, внесених користувачем
xlOtherSessionChanges - прийняття змін, внесених іншими користувачами.
Якщо параметр опущений, то за умовчанням використовується значення xlUserResolution.
AddToMruЗа замовчуванням імена робочих книг, збережених за допомогою методу SaveAs, не повинні додаватися до списку раніше відкритих файлів. Щоб внести назву файлу в цей список,надайте аргументу значення True.

Примітка: параметри TextCodePage і TextVisualLayout є додатковими і не використовуються в американській версії Microsoft Excel.

Наприклад збережемо нову створену робочу книги в файлі з підтримкою VBA для подальшого коректного розпізнання формату

Workbooks.Add
ActiveWorkbook.SaveAs "D:\myBook.xlsm", 52

Close

Метод Close дозволяє закрити робочу книгу. Синтаксис виглядає так:

ThisWorkbook.Close

Якщо при відкритті книги їй було присвоєно змінну, тоді доступаємось до неї:

myBook.Close

Примітка: Для відключення повідомлення, що появляться при виконанні закриття книги можна використати DisplayAlerts


view1176like0dislike0 avatard_l4w clock 2016-07-05 21:03

Коментарі:Для даної статті відсутні коментарі

Про нас

"Programmers World" розроблено з метою полегшення в освоєнні навичок програмування, та поширення матеріалів з сфери ІТ Українською мовою.

Кожен бажаючий може безкоштовно користуватися ресурсами сайту, щоб:

- Вивчати теоретичні аспекти мов програмування

- Переглядати практичне застосування теорії при виконанні різних міні проектів з відкритим кодом

- Розміщати свої завдання на форумі для допомоги в їх реалізації, або готового коду який може бути корисний іншим користувачам

- Спілкуватись з іншими користувачами та обмінюватись досвідом

Сайт функціонує на безопланій основі та ентузіазмі розробника, якщо Ви бажаєте долучитись до розвитку даного проекту то можете пожертвувати кошти на рахунки розміщені в блоці "Допомога сайту".

Сайт

Зареєстровані користувачі можуть скористатися системою діалогів, в профілі користувача, для отримання потрібної інформації. Написати!

Також Ви можете використати форми відправки Зауважень та Пропозицій.


Електронна пошта

Ви можете звертатись на нашу поштову скриньку site.programmersworld@gmail.com

www.000webhost.com